Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18 W PLACÓWKACH
FUNDACJI POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r.
województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2017 r.
1 stycznia 2018 r.
1 maja 2018 r.
3 maja 2018 r.
31 maja 2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych
13 października 2017 r.
2 listopada 2017 r.
3 listopada 2017 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
Zebrania z rodzicami
(nauczyciele wychowawcy)
28 września 2017 r.
5 lutego 2018 r.
18 czerwca 2018 r.
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną 29 stycznia 2018 r.
11 czerwca 2018 r.