Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa Va/VIa SP Ia/IIa GIM

kla2
kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię

Wychowawca: Marta Kozłowska
Asystent: Gabriela Oraszek
Marcin Bucyk

Poprzednie lata