Szkoły przy FPLN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIIb

pancake1 beach-trip

 GOTOWANIE

 WYCIECZKI

w klasie

 W KLASIE

jobcaker imprezy szkolne

 IMPREZY URODZINOWE

 IMPREZY SZKOLNE

wychowawca: Michał Kowalewski

nauczyciele wspomagający: Małgorzata Staniak-Pracz, Aldona Żółtowska

poprzednie lata