Szkoły przy FPLN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIb gim.

 

 GOTOWANIE

 WYCIECZKI

 W KLASIE

   

 IMPREZY URODZINOWE

 IMPREZY SZKOLNE

 

poprzednie lata

wychowawca: Ewa Oraszek
nauczyciele wspomagający:
Małgorzata Staniak-Pracz, Michał Kowalewski