Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

dla rodziców


DOKUMENTY SZKOLNE

Programy, Statuty…

 


OBIADY – BIAŁOŁĘKA

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy regulamin opłat za obiady.

Regulamin i deklaracja opłat za obiady


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18 W PLACÓWKACH
FUNDACJI POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r.
województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2017 r.
1 stycznia 2018 r.
1 maja 2018 r.
3 maja 2018 r.
31 maja 2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2017 r.
3 listopada 2017 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
Zebrania z rodzicami
(nauczyciele wychowawcy)
28 września 2017 r.
5 lutego 2018 r.
18 czerwca 2018 r.
Terminy związane z klasyfikacją semestralną i roczną 29 stycznia 2018 r.
11 czerwca 2018 r.

WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna – informacje szczegółowe dla rodziców.

Deklaracja udziału w akcji „Zima w mieście” 2016

WYPRAWKA SZKOLNA  2015 – Oświadczenie o zakupie podręczników – pdf

WYPRAWKA SZKOLNA  2015 – Oświadczenie o zakupie podręczników – doc

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 – informacja Burmistrza Bielan

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 – informacja Dyrektora Szkół przy FPLN


LIST Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA – 20 LISTOPADA

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka adresowany do dzieci i dorosłych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.


RÓWNI WOBEC RÓWNYCH

Oferta ćwiczeń z niepełnosprawnymi. Szczegóły tutaj.


BEZPŁATNA POMOC DLA POKRZYWDZONYCH

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin. Szczegóły tutaj.


KLUB ABSOLWENTA

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP szuka chętnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną, które zakończyły już edukację, do powstającego Klubu Absolwenta. Szczegóły tutaj.


PROGRAM POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

Dyrektor Szkół przy FPLN informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Ponadto w ramach programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym można wystąpić o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Szczegóły w zakładce Program pomocy materialnej.KONIEC NABORU DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Z dniem 11.03.2014 zakończyliśmy nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
Informacje o przyjęciach do SSPdP zostaną Państwu przekazane indywidualnie do 31.03.2014.
Jednocześnie informujemy, że nie dysponujemy już wolnymi miejscami.


NABÓR DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Przypominamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu na zebraniu semestralnym, uczniowie, którzy kończą edukację w Gimnazjum mogą kontynuować naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
W tym celu konieczne jest złożenie podania o przyjęcie do SSPdP do dnia 10.03.2014 r.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

W dniu 15 listopada 2013 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, protokół z zebrania do przeczytania tutaj. Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców – wtorek 10 grudnia br., godz. 18.30.

opiekun Joanna Błajszczak


DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Podanie do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

Oświadczenie w sprawie transportu dziecka

Karta informacyjna o dziecku

Zgoda na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zmiana lokalizacji naszej rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10.
Aktualny adres: ul. Wrzeciono 24, tel. 501603390.

RADA RODZICÓW

2008/09

INNE INFORMACJE

ogłoszenia