Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

1 procent

Szanowni Państwo!

Organem założycielskim i prowadzącym Nasze Placówki jest
FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,

która w 2004 roku uzyskała statut ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142553. Sprawozdania z prowadzonej działalności znajdą Państwo na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

Chcielibyśmy w imieniu wszystkich pracowników i podopiecznych Fundacji podziękować Państwu za przekazanie 1% podatku dochodowego w poprzednich latach!

Będziemy zaszczyceni, jeśli i w tym roku także zechcą Państwo obdarzyć Nas zaufaniem przekazać 1% na działalność Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.

Program, przy pomocy którego mogą Państwo wypełnić swoje rozliczenie podatkowe znajdziecie na stronie

Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Numer konta Fundacji:
11 1020 1156 0000 7102 0054 7919

 

Kto może przekazać organizacji pożytku publicznego 1 procent swojego podatku?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Jak przekazać 1% podatku.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku –Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – KRS 0000142553. Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ust).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel – np. Szkoła Podstawowa/Gimnazjum/SSPdP). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ust.). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38).

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Na podstawie www.ngo.pl

 1 procent