Wychowawca: Anna Mielecka
Asystentka: Ewa Reguła-Zawalich