REKRUTACJA

W chwili obecnej Szkoły przy ulicy Skuterowej 9 nie posiadają wolnych miejsc i nie prowadzą naboru na rok szkolny 2020/2021.

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Dokumenty uczniów związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 można odbierać po wcześniejszym umówieniu się za pomocą e-maila z sekretariatem szkół: szkolyfpln@superszkoly.edu.pl.

MASECZKI

Od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje zasłanianie nosa i ust poza domem. Zostały jednak wprowadzone zmiany do rozporządzenia i osoby z nadwrażliwością sensoryczną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz dzieci do lat czterech są zwolnione z konieczności zasłaniania ust i nosa. Więcej:

www.niepelnosprawni.pl

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Komu przysługuje 500+ od PFRON

ZUS

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.

 

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA

PIKONI